Auktionsbetingelser og købs/salgs vilkår hos EasyAuktioner. 

 1. Opret dig som kunde.

Du skal oprette en personlig kunde konto for at kunne afgive bud og købe/sælge varer og tjenesteydelser hos easyauktion.
Din konto skal enten være en privat konto til salg af dine private genstande eller du kan oprette en firma konto hvis du har en forretning. For at oprette sig på auktion siden skal du være fyldt 18 år og din kunde konto må kun oprettes og bruges af dig fysisk, og juridisk står du selv inde for at du kun sælger lovlige vare i følge Dansk lovgivning. Din oprettelse på siden vil være en juridisk bindende aftale med EasyAuktion.dk
2. EasyAuktions rolle i handlen.

For alle slags varer samt tjenesteydelser, der sættes til salg hos easyauktioner tilhører ejendomretten sælger. Derfor er det også “sælger” som du gør en handel med når du byder på en auktion. Easyauktions rolle formidler handlen som beskrevet i disse vilkår.
Dette betyder, at easyauktioner ikke kan drages til ansvar for mangler ved varer eller tjenesteydelser solgt på auktions siden.
Ved en eventuel uenighed skal køber selv tage kontakt til sælger af produktet eller omvendt.
3. Produktbeskrivelse og pris.

Det er sælger der laver en produktbeskrivelse og en prisangivelse af den vare der sættes til salg. Varer og tjenesteydelser kan have en startpris fra 0,- kr. Varen kan også have en mindstepris eller en fast pris som er sat af sælger. 
På auktionsiden vil der stå om der er tale om en “ny vare med garanti” eller en “brugt vare” det er sælger der indestår at dette er korrekt.
Er der opgivet en nypris værdi for en “ny vare” vare skal denne angivelse være nøjagtig og svare til den handelsværdi varen koster et andet sted.
Easyauktioner indestår ikke for og vi kontrollerer ikke, at sælgers udsagn om varen/tjenesteydelsen er korrekt eller fyldestgørende, heller ikke i forhold til oplysning om pris, mængde, værdi, kvalitet, ægthed, sikkerhed eller legalitet.
4. Budgivning på auktions siden

Du hæfter personligt for alle bud, du afgiver gennem din personlige kundekonto. Alle vare, ydelser på siden sælges til højeste bud. Derfor skal du straks efter at du har afgivet bud modtage en e-mail om, at dit bud er registreret.
Din budgivning kan ske anonymt, dog vil dit kundenummer vil være synligt auktions siden, når du har afgivet et bud på en vare.
Ender dit bud med at blive det vindende bud (hammerslagsprisen), sender vi dig en vinder mail med alle oplysninger, hvorefter aftalen anses for indgået. Læs mere om budgivning i vores Bydevejledning.
Vi er fuldt berettiget til at kunne afvise dit bud, eller hvis et bud er afgivet af en anden person på dine vegne, eller hvis du er i misligholdelse med dine betalingsforpligtelser over for easuauktion.
5. Købs salær

Hammerslagsprisen lægges et sælger salær på 10 % af budsummen + 125 kr incl moms

Priseksempel: ved købs bud på 1.500 kr. – 10 % og 125 kr i salær 
Det koster i dette tilfælde sælger 275 kr at sælge den vare til 1500 kr. Udbetaling til sælgers konto = 1225 kr
Easyauktioner står for transaktion gebyrerne til banker samt andre formidlings og annonce udgifter der er dækket af de 10 % i salær. 
6. Betaling af moms

Alle priser på på auktion siden er opgivet med incl moms priser ved salg. Dette skal der huskes at tage højde for hvis du som forretning sætter en vare til salg på auktions siden. 
7. Sådan betaler du på auktion siden

Ved betaling af købte varer/tjenesteydelser skal betaling ske med det samme og senest 24 timer efter hammerslag. Betaling skal ske ved betaling online via easyauktion.dk  “Min konto” eller på selve produkt siden hvor du hart vundet budet.
Der kan betales med Visa Dankort, Mastercard.

Er den samlede købssum inkl. alle omkostninger ikke betalt rettidigt, vil der blive pålagt et rykkergebyr på kr. 100,- for vores arbejde og som skal betales med det samme. Din konto bliver lukket for køb og salg. Herefter er vi berettiget til at annullere dit køb køb.
Ethvert tab der vil forkomme i forbindelse med omsalg vil blive opkrævet hos dig så derfor er det meget vigtigt at du sætter dig ind i hvad du køber for at undgå ekstra opkrævninger. 

Hvis købesummen er betalt, men du ikke har hentet varen hos køber efter 8 dage eller efter hvad i aftaler kan sælger vælge at sætte varen på auktion igen ( husk derfor at kontakte sælger på din kontomail efter dit køb ). Du vil hæfte for påløbne opbevaringsomkostninger samt for et-hvert tab, der måtte opstå som følge af en misligholdelse.
8 Forsendelse og levering

Når du køber en fysisk vare skal den afhentes på den adresse, der står angivet under auktionsoplysningerne for det enkelte auktion eller som du har aftalt med sælger. Der skal ved afhentning forevises dokumentation for, at varen er betalt. Du får først ejendomsret over varen/tjenesteydelsen, når købesummen, herunder salær er betalt. Hvis du køber en virtuel vare skal du modtage et bevis samt oplysninger om hvor du kan indløse dit produkt.

Afhentning og transport sker for købers regning. Sælger kan tilbyde at sende dig varen eller levere varen. Dette vil stå i auktionen og evt. forsendelse/levering vil blive betalt/opkrævet ved hammersalg.
9. Hvis en live auktion afbrydes

Er auktionen i gang og vist live på internettet, kan varen/tjenesteydelsen trækkes tilbage fra auktionen hvis der er mistanke om misbrug eller salg af ulovlige vare. Vi er på ingen måde ansvarlige for forsinkelser, driftsforstyrrelser eller tekniske problemer af nogen art, heller ikke selv om det skyldes vores computere eller tekniske forhold hos os.
10. Reklamation / mangler eller virke

Easyauktion er alene formidlere af salgs siden / aftalen mellem sælger og dig. Vi påtager os derfor intet ansvar for mangler eller virke for de varer/tjenesteydelser, som du køber ved brug af vores online platform. Eventuelle reklamationer og krav skal rettes direkte mod sælger. Har du ikke de nødvendige oplysninger om sælger, kan disse oplyses af os.
Handler du som forbruger, er du bl.a. omfattet af købelovens ufravigelige regler om reklamation.
11. Skadeløsholdelse

Når du opretter konto og benytter easyauktion accepterer at holde os skadesløse for alle former for reklamationer eller retslige krav fremsat af eller som følge af en tredjeparts (herunder sælgers) krav i forbindelse med dit brud på disse vilkår eller i forbindelse med dit brug af vores tjenester.

12. Dine personlige oplysninger

Persondata “Dine oplysninger” defineres som de oplysninger, du giver os og andre brugere under kontooprettelsen og brug af vores tjenester. Det er vigtigt og dit eget ansvar at sikre, at vi har opdaterede oplysninger om dig, herunder korrekt e-mail, tele-fonnummer og kontooplysninger. Du giver os tilladelse til enten direkte eller ved hjælp af tredjepart at foretage kontrol af dine oplysningers korrekthed. Dette kan omfatte de oplysninger, du afgiver sammenholdt med tredjemands databaser. Vi videregiver ikke oplysninger om brugeres identitet eller handlinger eller kommercielle transaktioner. Du kan til enhver tid slette din konto samt alle oplysninger. 
13. Lukning / sletning af konto

Du står selv for din konto. Derfor kan du selv slette din konto ved at klikke “Luk kontoen” fra “Min konto” på easyauktion. Du kan dog ikke lukke kontoen så længe du er højestbydende på en live auktion. Hvis du sletter din konto vil dette ingen betydning for din forpligtelse til at betale for allerede påbegyndte transaktioner. Benytter du ikke din  konto i 2 år, bliver din konto lukket.

Forsøger du at bruge vores tjenesterne til andet end køb, salg og markedsføring samt redigering af din konto, herunder hacking, forsøg på at ændre eller blokere oplysninger eller på andre måder påvirke vores auktions side, vil din konto blive lukket og du vil blive holdt ansvarlig efter gældende dansk lovgivning. Easuauktion alene beslutter hvorvidt en konto skal lukkes, og hvornår dette evt. skal ske. Dette kan skyldes brud på vores vilkår, men er ikke begrænset hertil. Vi er ikke på nogen måde forpligtet til at oplyse om årsagen til lukningen.
14. Easuauktioner og vilkår

Vi kan til enhver tid ændre vores købs/salgs vilkår. Du vil få besked om ændringer via mail, du er ansvarlig for at læse de mail vi sender dig dig omkring auktion siden.
15. Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte 61 71 77 47 eller på mail: easyauktion.dk@gmail.com
16. Tvister 

Ved enhver tvist der måtte opstå mellem dig og easyauktion skal afgøres efter dansk ret. 
17. Fortrydelsesret
Er du forbruger/køber, har du ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Easyauktion er kun formidlere af aftalen mellem dig og sælger, derfor er det alene sælger du kan/skal rette henvendelse til, hvis du ønsker at fortryde dit køb.

Ved køb af en fysisk vare udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor du får varen i fysisk besiddelse.
Ved køb af tjenesteydelser udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter aftalens indgåelse. Dog bortfalder fortrydelsesretten når tjenesteydelsen inden dette tidspunkt – med dit samtykke – er fuldt udført.

Hvis du vil gøre brug af fortrydelsesretten skal du inden udløbet af fortrydelsesfristen meddele sælger i en utvetydig erklæring (fx brev eller e-mail), at du vil fortryde købet. Mangler du de nødvendige oplysninger om sælger, kan de oplyses af easyauktion. 

Du står selv for at aftale med sælger hvordan returnering af varen skal foregå. Medmindre du aftaler andet med sælger, skal du tilbagelevere varen seneste 14 dage efter du har givet sælger meddelelse om, at du ønsker at fortryde. Medmindre andet aftales med sælger, vil du pålægges de omkostninger, der er forbundet med returneringen.

Ved fortrydelsesret, skal sælger refundere alle betalinger modtaget fra dig, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor sælger har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde den pågældende aftale. Sælger står selv for tilbagebetaling af et beløb svarende til dit køber-salær. Sælger kan dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil sælger selv har modtaget varen retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varen. Køber hæfter for eventuel forringelse af varernes værdi hvis der sker varen noget eller at den sendes tilbage i en ringere stand end den er købt.

Bemærk: Reglerne om fortrydelsesret gælder ikke for fysiske varer/tjenesteydelser, der er købt af et konkursbo eller som hittegods, hvilket skal fremgår af auktionsbeskrivelsen fra sælger. Fortrydesesretten gælder heller ikke for digitale produkter.

Ved misbrug af fortrydelsesretten fremsendes en advarsel og hvis misbrug stadig finder sted vil kunde kontoen blive lukket.
Easyauktioner pålægger alle der benytter online platformen at opføre sig etisk og moralsk korrekt overfor hinanden. 

Vi ønsker jer alle en RÆV god handel

Hilsen EasyAukton.dk